Na co zwrócić uwagę przy instalacji fotowoltaicznej?

instalacja fotowoltaiczna

Najczéściej zadawane pytania.

Pytania na które warto sobie odpowiedzieć przed zainstalowaniem instalacji fotowoltaicznej.

Warto zorientować się, czy połać dachowa, na której zamierzamy zamontować panele, po pierwsze ma dostateczną powierzchnię, a po drugie czy jest skierowana na południe.

Kierunek południowy jest uznawany za najbardziej optymalny, choć nie jest to czynnik warunkujący możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej.

Na każdej karcie katalogowej powinna się znaleźć informacja o mocy oraz sprawności modułów fotowoltaicznych.

Moc modułu to czynnik wpływający bezpośrednio na ilość modułów, które trzeba zamontować w celu pokrycia zapotrzebowania na prąd w danym budynku.

Z kolei sprawność da nam odpowiedź na pytanie, ile odebranego słonecznego światła zostanie przekształcone na prąd. Sprawność modułów najczęściej waha się między 18% a 21%.

Licznik dwukierunkowy ma za zadanie zliczać, ile energii wygenerowała instalacja fotowoltaiczna, a ile energii zostało pobranej z sieci. Koszt instalacji takiego licznika, a także zabezpieczeń pokrywa operator systemu dystrybucyjnego.

Falownik często jest nazywany “sercem i mózgiem” systemu fotowoltaicznego. To urządzenie jest odpowiedzialne za przekonwertowanie prądu stałego na prąd zmienny.

Wyprodukowaną przez instalacje fotowoltaiczną energię elektryczną zużywasz w pierwszej kolejności na własne potrzeby.

W przypadku niewykorzystania energii trafia ona do sieci, która staje się swego rodzaju magazynem energii. Zbilansowanie nadwyżki energii z energią pobraną z sieci jest możliwe dzięki licznikowi dwukierunkowemu.

fotowoltaika - co warto wiedzieć

Fotowoltaika a dofinansowanie z programu “Mój prąd”

“Mój prąd” to najnowszy rządowy program, z którego można uzyskać dotację na zakup instalacji fotowoltaicznej. Na wsparcie fotowoltaiki przewidziano budżet w wysokości 1 mld zł. Każdy może otrzymać maksymalnie 5 tys.zł.

Jakie są założenia programu?

Z programu mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby fizyczne, a dofinansowanie obejmuje zestawy fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW. Dotacja pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie może wynieść 5 tys. zł.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się nie tylko koszty zakupu paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, ale i także usługi montażu. Co istotne, data poniesienia wydatku nie może być wcześniejsza niż data ogłoszenia startu programu, tj. 23.07.2019 roku (liczy się data opłacenia faktury). Nabór ruszy prawdopodobnie we wrześniu.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Obsługą tego programu zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek o dotację należy składać osobiście w siedzibie Funduszu lub wysłać pocztą/kurierem. Niestety w przypadku “Mojego prądu” nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, aby w momencie składania wniosku o dofinansowanie projekt był już ukończony (instalacja przyłączona przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Projekt jednak nie może być zrealizowany przed ogłoszeniem naboru do programu.

Gdzie znaleźć wniosek i co do niego dołączyć?

Formularz wniosku o dopłatę (będący także umową oraz wnioskiem o płatność) na ten moment nie jest jeszcze dostępny. Prawdopodobnie zostanie opublikowany na stronie internetowej Funduszu tuż przed ogłoszeniem naboru do programu.

Aby uzyskać dofinansowanie należy do wypełnionego wniosku dołączyć:

  • dowód zakupu oraz montażu zestawu fotowoltaicznego (faktura)
  • dowód opłacenia faktur
  • dokument będący potwierdzeniem zainstalowania licznika dwukierunkowego
  • dane identyfikacyjne umowy zawartej z dystrybutorem energii elektrycznej

Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony przez NFOŚiGW staje się w sposób automatyczny wnioskiem o wypłatę.

Jakie są inne warunki programu?

Środki z programu “Mój prąd” mogą zostać przeznaczone tylko na nową instalację fotowoltaiczną. Panele PV, falownik i pozostałe urządzenia wchodzące w skład zestawu nie mogą mieć datę produkcji starszą niż 2 lata przed datą montażu.

Dotacja nie może być przyznana na zwiększenie mocy istniejącej już instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, jeśli osoba wnioskująca o dopłatę korzystała już z innego programu dofinansowań, to nie może się ubiegać o ponowne wsparcie na ten sam projekt.

Beneficjent programu zobowiązuje się do udzielenia zgód na przeprowadzenie kontroli (do 3 lat od momentu wypłaty środków) oraz publikowania i przetwarzania danych osobowych. W tym programie w przeciwieństwie do Czystego Powietrza nie stosuje się zabezpieczeń udzielonej dotacji.

Dotacja a podatki

Na stronach resortów: energii i środowiska, a także NFOŚiGW na próżno można szukać informacji czy otrzymane z programu środki będą opodatkowane. Zdaniem ekspertów konieczność odprowadzenia podatku dochodowego i wysyłania PIT może spowodować paraliż pracy Funduszu, co już miało miejsce przy okazji innego programu wsparcia.

Wiele wskazuje na to, że dopłatę z programu “Mój prąd” będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach innego programu “Czyste Powietrze”. Od podatku dochodowego można odpisać zestaw fotowoltaiczny o wartości maksymalnie 53 tys. zł.

Kiedy zwróci się inwestycja z dofinansowaniem?

Koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstwa domowego z przeciętnym zapotrzebowaniem na energią elektryczną wynosi około 20-30 tys zł. Więcej kosztują bardziej zaawansowane technologiczne zestawy PV.

Nawet maksymalna dopłata uzyskana z rządowego programu nie spowoduje, że osoba chcąca zakupić instalację fotowoltaiczną nie będzie musiała angażować własnych środków. Jak obliczyli eksperci, dotacja pokryje w większości przypadków tylko około 15-25% inwestycji.

Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę może być różny i zależy przede wszystkim od dwóch czynników – zainstalowanej mocy oraz jakości modułów fotowoltaicznych. Tańszy zestaw PV oczywiście zwróci się szybciej, ale z drugiej strony ma on znacznie mniejszą żywotność.

Producenci paneli fotowoltaicznych dają w większości przypadków 25-letnią gwarancję na swój produkt. Tymczasem z obliczeń uwzględniających taryfę G11, czyli jednostrefową dla gospodarstw domowych, wynika że rachunki za energię elektryczną w skali roku mogą się w sumie zmniejszyć o nawet 2500 zł.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Polsce

W 2018 roku w naszym kraju pojawiło się w sumie 28,36 tys. przydomowych elektrowni słonecznych. Jak podaje resort energii ich łączna moc wynosi 173 MW. W porównaniu do 2017 roku to aż dwukrotnie więcej.

Nadal jednak energetyka prosumencka w Polsce raczkuje. Fotowoltaika oraz pozostałe źródła odnawialne nie cieszą się u nas jeszcze takim zainteresowaniem, jak chociażby w Niemczech.

Jak alarmują specjaliści Polska prawdopodobnie nie osiągnie celu jaki został nałożony przez wspólnotę europejską. Przypomnijmy, do 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii w energetycznym miksie powinien być na poziomie co najmniej 15%.

Generalnie rzecz biorąc, rozwój OZE został zahamowany przez wdrożone przez rząd bariery regulacyjne. Chodzi tu głównie o tzw. ustawę antywiatrakową, która wprowadziła mocne ograniczenia w budowie elektrowni wiatrowych na lądzie.

Dodaj komentarz